emPulse ® - člen skupiny emTeam

Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Kontakt

Adresa:

emPulse, s.r.o.
Revolučná 10
010 01 Žilina

Kontakt:

tel.: +421 948 838 800
e-mail: empulse@empulse.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 44 763 247
DIČ: 2022824287
IČ DPH: SK2022824287

VÚB, a.s., Žilina
č.ú.: 3132461451/0200

OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 51278/L

Kontaktný formulár: