emPulse ® - člen skupiny emTeam

Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

O nás

 

Spoločnosť bola založená v roku 2009 za účelom poskytovania kvalitných služieb komplexného servisu pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľností. Náš tím je zložený z odborníkov, ktorí pôsobili pri najväčších investičných a developerských projektoch v rámci územia Slovenskej republiky, a preto Vám vieme poskytnúť plnohodnotné služby. (Referencie)

Zaoberáme sa majetkovoprávnym usporiadaním všetkých druhov nehnuteľností. Od problémov s neusporiadaným pozemkom pod už jestvujúcimi stavbami, cez usporiadanie podielového spoluvlastníctva na jednotlivých parcelách, zriadenie vecných bremien, rozširovanie podnikov, rozširovanie ťažobných priestorov, až po komplikované majetkovoprávne vzťahy pri veľkých investičných projektoch a akciách. Ku každému klientovi pristupujeme s rovnakou mierou profesionality, či pracujeme na usporiadaní pozemku pod domom alebo niekoľko kilometrového úseku diaľnice.